Tankrenovatie - Seevens Tankservice

Is uw tank afgekeurd of bent u overgeschakeld naar een andere energiebron?

In veel gevallen kan een mazouttank die niet meer beantwoord aan de huidige VLAREM richtlijnen gerenoveerd worden. Een bestaande tank renoveren kan flink wat geld uitsparen. Als er een lek in uw tank ontstaat dan stroomt een deel of de gehele inhoud van uw tank weg, zonder dat u het merkt. Zonde van het geld maar door de verplichte sanering van de veroorzaakte verontreiniging komt er nog eens een veelvoud van kosten bij.

Voorkom onnodige kosten met een tankrenovatie!

We kunnen bestaande, afgekeurde tanks herstellen of ombouwen van mazout- naar regenwatertanks. De tank wordt eerst grondig gereinigd en vervolgens dubbelwandig gemaakt. De tank kan vervolgens opnieuw als stookolietank worden gebruikt maar indien u bent overgeschakeld naar een nieuwe energiebron kan de bestaande tank ook worden gebruikt als regenwatertank.

Tijdens de renovatie wordt de resterende stookolie overgepompt en opgeslagen. Vervolgens wordt de tank grondig gereinigd, eventueel slib en condensvocht wordt uit de tank gepompt. Dan wordt de volledige tank nagekeken op corrosieschade en met een diktemeter wordt de dikte van de tankwand gemeten. Aan de hand van deze controle kan worden bepaald of de tank geschikt is voor renovatie.

Veiligheid

Als de tank geschikt is bevonden voor renovatie wordt er een kunststof binnenbekleding geplaatst die permanent bewaakt wordt door een veiligheidssysteem. Lekkages worden dus altijd op tijd bemerkt zodat schadelijke en dure verontreinigingen voorkomen worden. Door middel van dit systeem kan u uw tank in alle veiligheid blijven gebruiken en het is tevens een duurzame oplossing tegen corrosie aan de binnenzijde van uw tank.

Indien uw tank niet meer geschikt is voor tankrenovatie kunnen wij deze voor u verwijderen of neutraliseren.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw tank? Wij helpen u graag verder.